Omejitev odgovornosti

Zapleti in težave, ki bi utegnile nastati ob uporabi storitev in blaga

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje Foto Šimonka, Jolanda Šimonka Milič s.p. v nadaljevanju  izvajalec ne odgovarja.

Izvajalec  ni odgovoren za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.efoto.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Izvajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh.

Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da podjetje ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bomo kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Vse fotografije objavljenih izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Izvajalec si pridržuje pravico od odstopa od pogodbe oz. realizacije naročila, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih izvajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni, ki so lahko posledica tehničnih ali drugih težav.

Izvajalec ne odgovarja za morebitne zlorabe spletnega naročanja, ki bi utegnile povzročiti materialno ali nematerialno škodo naročniku ali drugim osebam.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi morebitne zavrnitve iz kakršnih koli razlogov že avtorizitanih potrdil z unikatno referenčno številko s strani upravnih enot.